20.10.16

MINISTERU GĦALL-FINANZI - TALBIET LILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN DWAR L-OPERAT TAL-MINISTERU


 
27196. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru talbiet lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum rigward l-operat tal-ministeru, tal-korporazzjonijiet u fid-dekasteru kollu  li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Finanzi? Jista’ jindika l-eżitu ta’ dawn it-talbiet?

03/08/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant illi l-informazzjoni mitluba qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  429
19/10/2016

No comments: