10.10.16

ŻGĦAŻAGĦ REĠISTRATI BĦALA NOT IN EDUCATION, EMPLOYMENT OR TRAINING27163. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm żgħażagħ li skont il-figuri tad-dipartiment, preżentement jinsabu reġistrati bħala NEET (Not in Education, Employment or Training)?

02/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Jobsplus ser tkun qed tagħmel l-aġġornament tad-data fuq in-NEETS fl-aħħar ta’ Novembru u dan sabiex jingħata biżżejjed ċans lill-istituzzjonijiet edukattivi jilħqu jirreġistraw liż-żgħażagħ.

Seduta  424
10/10/2016

No comments: