26.10.16

INCOME TAX – RIFUŻJONIJIET – AMMONT TA’ FLUS.27392. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 26328 jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk kemm-il darba l-ammonti dovuti fuq rifużjoni tal-Income Tax issa tħallsux u jekk iva kemm-il persuna tħallset u kemm kien l-ammont komplessiv?

18/08/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ngħarraf lill-Onorevoli Interpellant illi d-Dipartiment ħareġ tlieta u tletin rifużjoni li b’kollox jammontaw €598,906. Dan l-ammont jinkludi  rifużjoni  maqtugħ kontra bilanċ dovut lill-VAT wara ftehim mat-taxpayer.

Seduta  433
26/10/2016

No comments: