20.10.16

MINISTERI, DEKASTERI U KORPORAZZJONIJIET – KUNTRATTI TA’ KIRI U XIRI TA’ VETTURI


27195. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kienu awtorizzati kuntratti ta’ kiri u xiri ta’ vetturi tul din is-sena fil-ministeri, fil-korporazzjonijiet u fid-dekasteru kollu li jaqgħu taħt il-Ministeri kollha?

03/08/2016

  ONOR. EDWARD SCICLUNA:  Ngharraf lill-Onor. Interpellant illi l-informazzjoni ghal Ministeru tal-Finanzi qed titpogga fuq il-Mejda tal-Kamra.

Rigward il-Ministeri l-ohra, l-Onorevoli Interpellant ghandu jitlob l-informazzjoni lill-Ministeri koncernati.

Seduta  428
18/10/2016

No comments: