26.10.16

KAŻIJIET TA’ VJOLENZA DOMESTIKA  
27393. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew investigati każijiet ta’ vjolenza domestika u kemm tressqu persuni l-Qorti fis-sena 2015?

18/08/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li fis-sena 2015 kien hemm elf, mitejn u ħames (1205) rapporti ta’ vjolenza domestika li ġew investigati u fil-każijiet kollha fejn irriżulta ksur tal-liġijiet relatati, il-persuni responsabbli dejjem jitressqu persuni l-Qorti.  Ma tinżamx sistema ta’ data elettronika ta’ kemm minn dawn il-każijiet, tressqu diġà.

Seduta  433
26/10/2016


No comments: