13.10.16

PERSUNI REĠISTRATI BĦALA EU NATIONALS LI JAĦDMU MALTA


 
27178. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid, sal-aħħar statistika li għandu d-dipartiment relattiv, kemm kien hemm persuni li huma reġistrati bħala EU nationals u li jaħdmu regolarment f’pajjiżna? Jista’ jindika dettaljatament ta’ liema nazzjonalità huma?

02/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li skont l-informazzjoni li għandha l-Jobsplus, in-numru ta’ persuni reġistrati bħala EU Nationals u li kienu qed jaħdmu f’Malta u Għawdex fl-aħħar ta’ April 2016, maqsumin skont in-nazzjonalità tagħhom, huma kif ġej:

Ċittadini tal-UE, EEA/EFTA, u Dipendenti fuq UE li jaħdmu fuq bażi full-time u part-time biss
Nazzjonalità
April 2016
Awstrija
332
Belġju
188
Bulgarija
2,044
Kroazja
100
Ċipru
26
 Repubblika Ċeka
296
Danimarka
204
Estonja
120
Finlandja
321
Franza
879
Ġermanja
991
Greċja
379
Ungerija
1,308
Irlanda
281
Italja
5,180
Latvija
276
Litwanja
213
Lussemburgu
4
Olanda
466
Polonja
779
Portugal
297
Rumanija
1,262
Slovakkja
338
Slovenja
106
Spanja
1,119
Svezja
1,085
Renju Unit
3,985
TOTAL Nazzjonalità tal-UE
22,579


EEA / EFTA
252


EU DEPENDANTS
245


Pajjiżi tal-UE, EEA/EFTA u EU DEPENDANTS
23,076

Seduta  426
12/10/2016

No comments: