13.10.16

FGURA – BERĠA TAS-SAĦĦA


27175. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: B’referenza għar-risposta għad-domanda parlamentari 26601, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra fejn waslu d-diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali tal-Fgura dwar r-rilokazzjoni tal-Berġa tas-Saħħa?

02/08/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li d-diskussjonijiet bejn id-Dipartiment tas-Saħħa u l-kunsill lokali tal-Fgura dwar r-rilokazzjoni tal-berġa għadhom għaddejjin.

Seduta  426
12/10/2016

No comments: