26.10.16

EUROPEAN SOCIAL FUND – JOBSPLUS - PROĠETTI27285. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid x’proposti u proġetti mill-European Social Fund qed jiġu implimentati preżentement mill-Jobsplus u jekk hux se jkun hemm oħrajn ġodda għas-sena li ġejja?

05/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-proġetti li qed jiġu implimentati preżentement jew li mistennija jibdew iktar tard jinkludu:

·              Training for Employment;
·              Access to Employment;
·              Work Programme;
·              Investing in Skills;
·              VASTE Programme;
·              Youth Guarantee 2.0

Seduta  431
25/10/2016

No comments: