20.10.16

MINISTERU GĦAS-SAĦĦA – TALBIET LILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN DWAR L-OPERAT TAL-MINISTERU 
 
27185. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għas-Saħħa: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru talbiet lill-Uffiċċju tal-Ombudsman mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum rigward l-operat tal-Ministeru, dekasteru u l-korporazzjonijiet li jaqgħu taħtu? Jista’ jindika l-eżitu tagħhom?

02/08/2016

  ONOR. CHRIS FEARNE:  Ngharraf lill-Onor. Interpellant li l-Uffiċċju tal-Ombudsman ma jaqax taħt id-dekasteru tal-Ministeru tas-Saħħa.

Seduta  427
17/10/2016

No comments: