25.10.16

MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBLI, AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA –KUMMISSARJU GĦALL-INFORMAZZJONI U L-PROTEZZJONI TAD-DATA - TALBIET


 
27279. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: Jista’ l-Ministru jgħid kemm saru talbiet lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjonitad-Data mill-1 ta’ Ottubru 2015 sal-lum rigward l-operat tal-Ministeru, tal-korporazzjonijiet u tad-dekasteru kollu li  jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima? Jista’ jindika l-eżitu ta’ dawn it-talbiet?

05/08/2016

  ONOR. JOSÈ HERRERA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li mill-1 ta’ Ottubru 2015 sat-30 ta’ Settembru 2016 saret talba waħda lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data.

Seduta  430
24/10/2016

No comments: