1.11.16

KAŻIJIET TA’ VJOLENZA DOMESTIKA PSIKOLOĠIKA


 
27396. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm kien hemm każijiet ta’ vjolenza domestika psikoloġika li ġew investigati u kemm persuni tressqu l-Qorti fis-sena 2015?

18/08/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li matul is-sena 2015 kien hemm ħames mija u erba’ u ħamsin (554) każ ta’ vjolenza domestika psikoloġika li ġew irrapurtati u investigati mill-pulizija. Fil-kazijiet kollha fejn irriżulta ksur tal-liġijiet relatati, il-persuni responsabbli dejjem jitressqu l-Qorti.  Ma tinżamx sistema ta’ data elettronika ta’ kemm minn dawn il-każijiet, tressqu diġa.

Seduta  437
27/10/2016

No comments: