29.11.16

JOBSPLUS – SPEZZJONIJIET.


 
28793. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 27286 jista’ l-Ministru jgħid x’passi ġew meħuda fil-konfront tal-elfejn tmien mija u wieħed u sittin (2,861) infrazzjoni li rriżultaw?

18/11/2016

 

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li mill-2861 infrazzjoni li Jobsplus sabu bejn Jannar u Settembru 2016 kien hemm:
·               1059 li rregolarizzaw ruħhom;
·               123 ħallsu multi amministrattivi; filwaqt li
·               1679 qegħdin fil-proċess biex eventwalment jitressqu l-Qorti b’akkuża.

Seduta  455
28/11/2016

No comments: