21.11.16

ĦAL TARXIEN – TRIQ BIRŻEBBUGA - BANKINI
28617. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm ser jintefqu flus mill-Kunsill Lokali ta’ Ħal Tarxien sabiex isiru l-bankini ta’ Triq Birżebbuġa?

11/11/2016

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li x-xogħol li għaddej bħalissa fuq Triq Birżebbuġa f’Ħal Tarxien huwa kollu kemm hu minn Transport Malta.

Seduta  452
21/11/2016

No comments: