29.11.16

UFFIĊĊJU TAL-ARBITRU – APPELLI PENDENTI TAĦT L-ATT DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI MINN RESIDENTI TAŻ-ŻEJTUN.


 
28799. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm appelli pendenti quddiem l-Uffiċċju tal-Arbitru taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali ta’ residenti miż-Żejtun preżentement u jista’ jinforma kemm hemm minnhom appuntati u kemm le?

18/11/2016
  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, l-informazzjoni mitluba minnu hija kif ġej :
Numru ta’ Appelli quddiem l-Arbitru ta’ Residenti miż-Żejtun


Appelli pendenti
11
Appelli appuntati
Nil
Appelli solvuti
1

Seduta  456
29/11/2016

No comments: