1.11.16

JOBSPLUS – NEFQA FIL-PUSTAĠĠ U T-TELEKOMUNIKAZZJONI
27397. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra għalfejn kien hemm żieda fil-pustaġġ u t-telekomunikazzjoni fin-nefqa mill-korporazzjoni ETC illum Jobsplus bejn is-sena 2014 u s-sena 2015?

18/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li ż-żieda fin-nefqa hija attribwita għall-eżerċizzju ta’ tindif ta’ data li qed tagħmel Jobsplus. Eżerċizzju ta’ dan it-tip ilu snin ma jsir u għaldaqstant huwa meħtieġ sabiex tinħareġ data korretta. Infurmat li proċess bħal dan jirrekjedi spejjeż konsiderevoli.

Seduta  437
27/10/2016

No comments: