29.11.16

UFFIĊĊJU TAL-ARBITRU – APPELLI PENDENTI TAĦT L-ATT DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI MINN RESIDENTI TA’ ĦAL TARXIEN 
 
28792. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm appelli pendenti quddiem l-Uffiċċju tal-Arbitru taħt l-Att dwar is-Sigurta Soċjali ta’ residenti minn Ħal Tarxien preżentement u jista’ jinforma kemm hemm minnhom appuntati u kemm le?

18/11/2016

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant illi, l-informazzjoni mitluba minnu hija kif ġej:

Numru ta’ Appelli quddiem l-Arbitru ta’ Residenti minn Ħal Tarxien


Appelli pendenti
13
Appelli appuntati
Nil
Appelli solvuti
4

Seduta  455
28/11/2016

No comments: