23.11.16

WIED IL-GĦAJN – TRIQ IL-QALIET - XOGĦLIJIET
28789. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’xogħlijiet hemm bżonn li jsiru u possibbilment li ser jiġu esegwiti ġewwa Triq il-Qaliet Wied il-Għajn billi l-istat ta’ din it-triq marret iktar lura?

18/11/2016

  ONOR. JOE MIZZI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li din it-triq ma taqax taħt ir-responsabbilta’ ta’ Transport Malta.

Seduta  454
23/11/2016

No comments: