23.11.16

PERSUNI LI JGĦIXU GĦAWDEX LI HUMA IMPJEGATI FUQ BAŻI PART-TIME
28629. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 27176, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm mill-ħaddiema Għawdxin li huma reġistrati,  għandhom żewġ impjiegi part-time? 

11/11/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li skont l-informazzjoni li għandha l-Jobsplus, fl-aħħar  ta’ April 2016, in-numru ta’ ħaddiema Għawdxin li huma impjegati u għandhom żewġ impjiegi part-time kien ta’ 393 persuna.

Seduta  454
23/11/2016

No comments: