29.11.16

RAĦAL ĠDID – PJAZZA - XOGĦLIJIET


 
28798. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 26370, tista’ l-Ministru tinforma l-Kamra f’liema stadju waslu x-xogħlijiet inkonnessjoni mal-Pjazza ta’ Raħal Ġdid billi għaddej iż-żmien?

18/11/2016

  ONOR. HELENA DALLI:  Nirreferi lil Onor. Interpellant għat-twegiba li tajt fil-mistoqsija parlamentari 26370.

Seduta  456
29/11/2016

No comments: