1.11.16

EU DISPOSAL OF PPE - JOBSPLUS


27400. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Mir-rapport annwali tal-ETC, illum Jobsplus, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra u jagħti spjegazzjoni li jħoss neċessarju dwar dak li ġie indikat bħala loss (gain) tal-EU Disposal of PPE li fis-sena 2015 intefqu €119,581 mentri fl-2014 kien hemm dħul ta’ €4,161?

18/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-ammont imsemmi huwa dwar disposal tal-infiq li sar fuq infrastruttura ta’ binjiet li Jobsplus kienet għamlet iżda li m’għadhomx jintużaw u li ma ġewx diprezzati kollha.

Seduta  437
27/10/2016

No comments: