21.11.16

ĦAL TARXIEN – BISWIT TRIQ SAN FRANĠISK – RIMI TA’ SKART ILLEGALI U VETTURI28619. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tibdil fil-Klima: Jista’ s-Segretarju Parlamentari jinforma lill-Kamra għaliex sal-lum għadhom ma ttieħdu l-ebda passi rigward ir-rimi ta’ skart illegali u vetturi li jinsabu fi triq biswit Triq San Franġisk ġewwa Ħal Tarxien?

11/11/2016

  ONOR. JOSÈ HERRERA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-Minsteru kkonċernat.

Seduta  452
21/11/2016

No comments: