29.11.16

TELGĦA T’ALLA U OMMU – INSTALLAZZJONI TAD-DAWL 
28800. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Prim Ministru: B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 23617, għar-rigward tal-istallazzjoni tad-dawl fit-telgħa magħrufa bħala “T’Alla u Ommu” jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk dan huwiex ser jiġi installat fil-futur qarib?

18/11/2016

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Kif indikat fir-risposta għall-mistoqsija parlamentari 23617, l-Enemalta plc mhijiex responsabbli għall-installazzjoni ta’ dwal ġodda f’toroq u postijiet pubbliċi.  Nitlob lill-Onorevoli Interpellant biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu lill-Ministeri kkonċernati.

Seduta  456
29/11/2016

No comments: