1.11.16

JOBSPLUS – CALL CENTRE EXPENSES.


27399. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra għalfejn fis-sena 2015 il-korporazzjoni ETC, illum Jobsplus, nefqet is-somma ta’ €93,181 f’Call Centre expenses? Jista’ jinforma jekk saritx sejħa pubblika għal dan il-kuntratt?

18/08/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-kuntratt tal-call centre ġie outsourced. Dan il-kuntratt ingħata b’direct order.

Seduta  437
27/10/2016

No comments: