21.11.16

MINISTERU GĦALL-INTERN U S-SIGURTÀ NAZZJONALI - TALBIET LILL-UFFIĊĊJU TAL-OMBUDSMAN DWAR L-OPERAT TAL-MINISTERU28622. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: B’referenza għar-risposta għall-mistoqsija parlamentari 27198, jista’ l-Ministru jwieġeb it-tieni parti tagħha u ċjoè li jiġi indikat l-eżitu tat-talbiet li saru quddiem l-Ombudsman?

11/11/2016

ONOR. CARMELO ABELA: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ninsab infurmat li għad fadal żewġ każijiet pendenti. Il-każijiet l-oħra kienu kollha magħluqin.

Seduta 452
21/11/2016

No comments: