23.11.16

EUROPEAN SOCIAL FUND – JOBSPLUS - PROĠETTI
28625. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: B’referenza għat-tweġiba għad-domanda parlamentari 27285, jista’ l-Ministru jinforma liema huma l-proġetti li ser jiġu implimentati tul din is-sena li ġejja?

11/11/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li l-Jobsplus qegħda tistenna l-approvazzjoni għall-proġetti ‘Work Programme’ u ‘Vaste Programme’. Il-proġett ‘Investing in Skills’ ġie approvat u mistenni li jibda fl-2017.

Seduta  453
22/11/2016

No comments: