23.11.16

WORK IN BENEFIT  28790. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm persuni kienu qegħdin jibbenefikaw mill-hekk imsejħa Work In Benefit sal-15 ta’Novembru 2016 u jista’ jinforma lill-Kamra kemm ġew imħallsa komplessivament f’benefiċċju?

18/11/2016

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpelllant li, kien hemm 1,618-il persuna li kienu qed jibbenifikaw mill-In-Work Benefit meta sar l-aħħar pagament li kien ikopri sat-30 ta’ Settembru 2016, fejn sa issa matul l-2016 tħallas l-ammont nett ta’ €1,342,307.82.

Seduta  454
23/11/2016

No comments: