29.11.16

UFFIĊĊJU TAL-ARBITRU – APPELLI PENDENTI TAĦT L-ATT DWAR IS-SIGURTÀ SOĊJALI MINN RESIDENTI TAL-FGURA.


28797. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm hemm appelli pendenti quddiem l-Uffiċċju tal-Arbitru taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali ta’ residenti mill-Fgura preżentement u jista’ jinforma kemm hemm minnhom appuntati u kemm le?

18/11/2016

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, l-informazzjoni mitluba minnu hija kif ġej:
Numru ta’ Appelli quddiem l-Arbitru ta’ Residenti mill-Fgura


Appelli pendenti
10
Appelli appuntati
Nil
Appelli solvuti
3

Seduta  456
29/11/2016

No comments: