16.2.17

WIED IL-GĦAJN – PERSUNI LI BBENEFIKAW MIS-SUSSIDJU FUQ KIRJIET


 
30216. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Wied il-Għajn, li bbenefikaw mis-sussidju fuq il-kirjiet?  Kemm kienet l-ispiża sal-aħħar tal-2016?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, mill-1 ta’ Jannar 2016 sal-31 ta’ Diċembru 2016, l-Awtorità tad-Djar kellha 95 persuna minn Wied il-Għajn li bbenefikaw mis-sussidju tal-kera.  L-ispiża ghal dan il-perjodu kienet ta’ €86,203,78.

Seduta  482
14/02/2017

No comments: