9.2.17

SANTA LUĊIJA – PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT


 
30208. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Santa Luċija li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, in-numru ta’ persuni li jgħixu Santa Luċija u li bbenefikaw mill-In work Benefit matul is-sena 2016 kien ta’ 10, li minnhom kien hemm 5 irġiel u 5 nisa.

Seduta  480
08/02/2017


No comments: