21.2.17

ĦAL TARXIEN – TRIQ IL-FIERES - XOGĦLIJIET


 
31046. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid f’liema stat u x’kundizzjoni tinsab Triq il-Fieres f’Ħal Tarxien u jekk kemm-il darba huwiex se jsir xi xogħol fuqha tul din is-sena?

13/02/2017  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lil-Onor. Interpellant li l-informazzjoni għadha qed tinġabar.

Seduta  485
20/02/2017

No comments: