21.2.17

RAĦAL ĠDID – PJAZZA – KUNTRATTI TA’ XOGĦOL.


 
31054. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: B’referenza għall-mistoqsijiet parlamentari 26370 u 28798, tista’ l-Ministru tgħid jekk l-kuntratti tax-xogħol għall-pjazza ta’ Raħal Ġdid ġewx assenjati? Tista’ tindika l-programm ta’ ħidma li se jkun hemm tul din is-sena? Tul din is-sena, ġew konsultati jew avviċinati b’xi mod is-sidien tal-ħwienet li hemm fl-istess pjazza, dwar dan?

13/02/2017

  ONOR. HELENA DALLI:  Ninforma l-Onor. Interpellant li l-adjudikazzjoni fuq it-tender hi maghluqa u d-dipartiment tal-kuntratti ppublika l-isem tal-Kuntrattur kif irrakomandat mill-board ta l-ghazla. Ghaldaqstant kif jghaddi il-perjodu ta l-appell wiehed ikun jista jibda jahdem mal-Kuntrattur maghzul fuq il-pjan ta hidma u traffic managment, sussegwentamwent inkunu nistghu nitkellmu mas-sidien tal-hwienet u l-istakeholders ewlenin b`dawn il-pjanijiet.

Seduta  486
21/02/2017


No comments: