16.2.17

WIED IL-GĦAJN – PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT


 
30214. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Wied il-Għajn li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, n-numru ta’ persuni li jgħixu ġewwa Wied il-Għajn u li bbenefikaw mill-In work Benefit matul is-sena 2016 kien jammonta għal 76, li minnhom kien hemm 37 raġel u 39 mara.

Seduta  481
13/02/2017

No comments: