9.2.17

IL-FGURA – PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT


 
30198. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu l-Fgura li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, in-numru ta’ persuni li jgħixu l-Fgura u li bbenefikaw mill-In work Benefit matul is-sena 2016 kien ta’ 95, li minnhom kien hemm 52 raġel u 43 mara.

Seduta  479
07/02/2017

No comments: