7.2.17

LINGWA RUSSA - TAGĦLIM


 
30195. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm hemm studenti li huma reġistrati sabiex jitgħallmu l-lingwa Russa tul din is-sena akkademika, fl-iskejjel sekondarji ta’ pajjiżna? Jista’ jindika s-sess tal-istudenti? Jista’ jgħid kemm hawn għalliema reġistrati li kapaċi jgħallmu din il-lingwa?

23/01/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO: Ngħarraf lill-Onor. Interpellant li fl-iskejjel tal-Istat, tul din is-sena skolastika, m’hemm l-ebda student li qed jistudja r-Russu u m’hemm l-ebda għalliem li huwa reġistrat li jista’ jgħallem dan is-suġġett.

Rigward l-iskejjel sekondarji tal-Knisja u Indipendenti, infurmat li l-għadd ta' studenti li huma reġistrati sabiex jitgħallmu l-lingwa Russa tul din is-sena akkademika u l-għalliema reġistrati li kapaċi jgħallmu huma murija fit-tabella kif ġej:

Tip
Studenti
Total ta' Studenti
Għalliema
Subien
Bniet
Knisja
0
1
1
1
Indipendenti
16
13
29
1


Seduta  478
06/02/2017

No comments: