3.2.17

MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI – ĦADDIEMA INGAĠĠATI IN VISTA TAL-PRESIDENZA TAL-UNJONI EWROPEA


 
30190. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tgħid kemm ġew jew se jiġu impjegati u ngaġġati persuni ġodda mill-Ministeru u mid-dekasteri varji li jaqgħu taħtha, in vista tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea? Tista’ tindika wkoll il-kategoriji u l-iskali rispettivi tagħhom?

23/01/2017

  ONOR. HELENA DALLI: 

Ingaġġ/Kategorija

Salarju

Suġġett
Policy Officer (Ġinevra)
Skala 9
ILO – International Labour Organisation Activities
Policy Officer (Ġinevra)
Skala 9
WPIEI- Working Parties on International Environmental Issues
Policy Officer (New York)
Skala 9
CSW – Committee for the Status of Women.

Seduta  477
01/02/2017

No comments: