7.2.17

MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI, AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR U LIBERTAJIET ĊIVILI – IMPJEGATI


 
30191. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tgħid kemm ġew impjegati u ngaġġati persuni mill-Ministeru u mid-dekasteri varji li jaqgħtu taħtha, tul is-sena 2016?

23/01/2017

  ONOR. HELENA DALLI: Infurmata li matul is-sena 2016, l-ammont ta’ persuni li ġew impjegati u ngaġġati mill-Ministeru u mid-dekasteri varji kien ta’ disgħa u sebgħin (79)persuna.

Seduta  478
06/02/2017

No comments: