16.2.17

IŻ-ŻEJTUN – PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT

 
30211. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu ż-Żejtun li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, n-numru ta’ persuni li jgħixu ż-Żejtun u li bbenefikaw mill-In work Benefit matul is-sena 2016 kien jammonta għal 66, li minnhom kien hemm 35 raġel u 31 mara.

Seduta  481
13/02/2017

No comments: