7.2.17

ĦAL GĦAXAQ – PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT


 
30193. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Ħal Għaxaq li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA: Ninforma lill-Onor. Interpellant li, n-numru ta’ persuni li jgħixu Ħal Għaxaq u li bbenefikaw mill-In work Benefit matul is-sena 2016 kien ta’ 41, li minnhom kien hemm 24 raġel u 17-il mara.

Seduta  478
06/02/2017

No comments: