7.2.17

PRESIDENZA TAL-UNJONI EWROPEA – MIRI TAL-MINISTERU


 
30192. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tgħid x’se jkunu l-miri tal-Ministeru tul il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea?

23/01/2017

  ONOR. HELENA DALLI: Ninforma lill-Onor. Interpellant li l-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, qed jaħdem:
1. Fuq sett ta’ konklużjonijiet lill-Kunsill tal-Ministri dwar t-titjib fil-ħiliet tan-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol madwar l-UE.
2.  Lejn progress fid-diskussjonijiet dwar il-proposti soċjali għal Direttivi dwar:
·               trattament ugwali
·               it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi ta’ kumpaniji.
·               konsiderevoli lill-pakkett dwar il-mobbiltà tal-ħaddiema u l-Istazzjonar   ta’ Ħaddiema
·               fuq il-protezzjoni tal-ħaddiema mill-kanċer relatat max-xogħol billi tinnegozja r- reviżjoni tad -Direttiva dwar il-Karċinoġeni.
·               Kif ukoll proposti oħra relatati ma’ Konsumatur, Protezzjoni tad-Data, Sigurta’ tal-Prodotti u Sigurta’ fuq attivitajiet Radjoattivi,

3. F’pajjiżna ser inkunu qegħdin nospitaw numru ta’ Konferenzi mportanti fosthom il-Konferenza Ewropeja bil-għan li nkomplu nsaħħu l-ġlieda kontra vjolenza abbażi tal-ġeneru , b’mod   partikolari l-vjolenza kontra n-nisa. Barra minn hekk ser inkunu qegħdin nospitaw konferenza Ministerjali fejn ser niddiskutu s-sitwazzjoni eżistenti fuq livell Ewropew fir-rigward tad-drittijiet ta’ persuni LGBTIQ.

4. Jikkumplimentaw dawn l-attivitajiet, f’Malta ser inkunu qegħdin norganizzaw diversi attivitajiet oħra li jitrattaw temi varji: id-drittijiet tal-konsumaturi u kompetizzjoni ġusta, prodotti mediċinali, relazzjonijiet industrijali, protezzjoni tad-Data u Sigurta’ u Saħħa fuq il-post tax-xogħol.

5. Hemm ukoll il-parteċipazzjoni fil- Laqgħa Informali tal-Ministri għall-Impjiegi u Politika Soċjali, fejn it-tema ewlenija hija ‘Making Work Pay’ – Id-dritt ta’ paga ndaqs għall-istess xogħol.

Seduta  478
06/02/2017

No comments: