9.2.17

PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT.


 
30197. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess u l-ispiża totali ta’ dan il-ħlas?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, matul is-sena li għaddiet kien hemm total ta’ 2,181 persuna li bbenifikaw mill-In Work Benefit li minnhom kien hemm 1,151 raġel u 1,030 mara.

In-nefqa totali matul is-sena 2016 kienet ta’ €2,346,388.03.

Seduta  479
07/02/2017

No comments: