21.2.17

BORMLA – TRIQ IL-MITĦNA –TISWIJIET

 
31047. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid jekk kemm-il-darba huwiex previst li tul din is-sena jsiru t-tiswijiet neċessarji fil-mitħna l-antika li tinsab fi Triq il-Mitħna, Bormla billi għandha bżonn tiswijiet urġenti?

13/02/2017

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Bormla li s-sit imsemmi mhux proprjetà tal-Kunsill, u li għaldaqstant m’għandux ġurisdizzjoni fuq l-imsemmija proprjetà.

Seduta  485
20/02/2017

No comments: