21.2.17

SEA MALTA – ĦLAS LILL-EX IMPJEGATI

31051. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura: B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 29412, jista’ l-Ministru jgħid jekk kemm-il darba l-ex impjegati tas-Sea Malta li ma kenux parti mill-proċeduri legali, humiex se jiġu b’xi mod kumpensati bħal dawk li kienu?

13/02/2017

  ONOR. JOE MIZZI:  Nitlob lill-Onor. Interpellant jirreferi l-Mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  486
21/02/2017

No comments: