16.2.17

IŻ-ŻEJTUN – PERSUNI LI BBENEFIKAW MIS-SUSSIDJU FUQ KIRJIET


30213. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu ż-Żejtun, li bbenefikaw mis-sussidju fuq il-kirjiet? Kemm kienet l-ispiża sal-aħħar tal-2016?

23/01/2017


  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li, mill-1 ta’ Jannar 2016 sal-31 ta’ Diċembru 2016 l-Awtorità tad-Djar kellha 25 persuna miż-Żejtun li bbenefikaw mis-sussidju tal-kera. L-ispiża għal dan il-perjodu kienet ta’ €20,271.44.

Seduta  481
13/02/2017

No comments: