3.2.17

LAQGĦAT TAL-PRESIDENZA TAL-UNJONI EWROPEA PRESEDUTA MILL-MINISTRU


 
30189. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili: Tista’ l-Ministru tgħid kemm-il laqgħa se tiġi preseduta minnha tul il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea? Kemm minnhom se jsiru f’pajjiżna u kemm barra? Tista’ tindika n-natura tagħhom?

23/01/2017

  ONOR. HELENA DALLI:  Qed inpoggi fuq il-Mejda tal-Kamra l-lista tal-laqgħat kollha li jaqgħu taħt l-Ministeru Għad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili.

Seduta  477
01/02/2017

No comments: