9.2.17

RAĦAL ĠDID – PERSUNI LI BBENEFIKAW MILL-ISKEMA IN-WORK BENEFIT


 
30200. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm kien hemm persuni li jgħixu Raħal Ġdid li effettivament bbenefikaw mill-hekk imsejħa In-Work Benefit tul is-sena li għaddiet? Jista’ jindika s-sess?

23/01/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant illi, in-numru ta’ persuni li jgħixu Raħal Ġdid u li bbenefikaw mill-In work Benefit matul is-sena 2016 kien ta’ 47, li minnhom kien hemm 22 raġel u 25 mara.

Seduta  479
07/02/2017

No comments: