21.2.17

COMMCARE U RESPITE - UŻU


 
31050. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali: Jista’ l-Ministru jikkonferma b’mod dettaljat dwar is-servizzi tal-CommCare u Respite? Fiex jikkonsistu dawn is-servizzi? X’għandu jagħmel wieħed biex jagħmel użu minn dawn is-servizzi?

13/02/2017

  ONOR. MICHAEL FARRUGIA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant biex jirreferi għas-sit eletroniku www.activeageing.gov.mt fejn wieħed jista’ jsib l-informazzjoni dwar is-servizzi kollha li joffri d-Direttorat għall-Anzjanita’ Attiva u Kura fil-Komunita’.

Ninforma lill-Onorevoli interpellant illi jekk jixtieq li jkollu hard copy, jiena lest li ngħaddilu kopja.

Seduta  485
20/02/2017

No comments: