3.2.17

MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL – ĦADDIEMA INGAĠĠATI IN VISTA TAL-PRESIDENZA TAL-UNJONI EWROPEA

 
30187. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew jew se jiġu impjegati u ngaġġati persuni ġodda mill-Ministeru u mid-dekasteri varji li jaqgħu taħtu, in vista tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea? Jista’ jindika wkoll il-kategoriji u l-iskali rispettivi tagħhom?

23/01/2017

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ninsab infurmat li fid-Direttorat tal-Affarijiet tal-UE u r-Relazzjonijiet Internazzjonali, Riċerka u Żvilupp tal-Politiki fi ħdan il-Ministeru tiegħi ġew ingaġġati żewġ persuni bħala EU Presidency Support Officers. L-iskala ta’ dawn il-persuni hija skala 9.

Seduta  477
01/02/2017

No comments: