5.7.16

WIED IL-GĦAJN, IL-FGURA U Ż-ŻEJTUN – KAŻIJIET TA’ VJOLENZA DOMESTIKA 
 
26365. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jgħid kemm ġew irrapportati  każijiet ta’ vjolenza domestika li seħħew fil-lokalitajiet ta’ Wied il-Għajn, il-Fgura u ż-Żejtun f’dawn l-aħħar tliet snin?

21/06/2016

 ONOR. CARMELO ABELA:  Nitlob lill-Onor. Interpellant sabiex jirreferi għal mistoqsija parlamentari 25915.

Seduta  412
04/07/2016

No comments: