5.7.16

PERSUNI NEQSIN MID-DAWL – TIBDIL FIL-VOTAZZJONI TAL-ELEZZJONIJIET ĠENERALI
26367. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: Jista’ l-Prim Ministru jindika jekk kemm-il darba huwiex previst li jiġu mressqa tibdiliet legali u amministrattivi sabiex persuni neqsin mid-dawl ikunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet ġenerali u lokali b’metodi iktar moderni milli għandhom preżentement?

21/06/2016


  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  It-tagħrif għadu qed jinġabar.

Seduta  412
04/07/2016 

No comments: