6.7.16

ĦADDIEMA LI JAGĦMLU VOLONTARJAT BARRA MINN MALTA 
 
26372. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol: Jista’ l-Ministru jindika x’inhi l-politika preżenti fis-settur pubbliku fir-rigward ta’ ħaddiema li jagħżlu li jagħmlu perjodu ta’ żmien fuq servizz fil-volontarjat barra minn Malta?  Jista’ jindika billi possibbilment jqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra r-referenza speċifika? Jista’ jindika kemm kienu l-applikanti għas-snin 2013, 2014, 2015 u 2016 u f’liema pajjiż marru kif ukoll jgħid kemm-il applikazzjoni ġew rifjutati għas-snin imsemmija u fuq liema bażi?

21/06/2016

  ONOR. EVARIST BARTOLO:  Ġentilment nitlob lill-Onorevoli Interpellant biex jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru kkonċernat.

Seduta  413
05/07/2016

No comments: